Boerderij

Hoe het was...

img0008 img0018 img0021 img0034 img0038 img0070

Oude stal

In 1973 werd de ligboxenstal gebouwd. Tot die tijd stonden de koeien op een grupstal.

De stal werd indertijd 'ruim' opgezet met 60 ligboxen. Tegenwoordig is dat een kleine stal.

img0055 img0059 img0065 img0068 img0084 img0090

Omgeving

Omdat de stal verlengd wordt, zal alles achter de stal weg moeten. Dat betekent o.a. dat het zaagselhok en de kunstmestsilo verzet moeten worden.

Het zaagselhok wordt (eindelijk) gesloopt, en de kunstmestsilo wordt verplaatst.

Ook moet de betonplaat en de zijwand van de maissilo verwijderd worden.

img0039 img0051 img0067 img0081

Obstakels

Het zaagselhok was al lang aan vervanging toe, dus dit is een mooie gelegenheid om het te slopen.

De kunstmestsilo is nog in prima staat. Maar hij staat wel in de weg en moet dus verplaatst worden.

Voordat we kunnen beginnen met bouwen moeten we dus eerst plaats maken.